ZAB "Rode un Partneri"
Strēlnieku iela 1, 5. stāvs, Rīga
LV-1010, Latvija