lv en ru

Mūsu komanda

Pāvels Jašniks

Zvērināta advokāta palīgs

Pāvels sniedz klientiem juridisko palīdzību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan tiesā (t. sk. procesos par noziedzīgi iegūtu mantu). Pāvelam ir sekmīga pieredze arī konstitucionālo sūdzību sagatavošanā Satversmes tiesas procesā, kā arī administratīvo pārkāpumu lietās, kuras noslēgušās ar klientam labvēlīgu rezultātu.

2023. gada nogalē Pāvels apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Studiju laikā piedalījies vairākās nacionāla mēroga tiesu izspēlēs (konstitucionālās tiesības, krimināltiesības). Paplašinājis savas zināšanas tiesību jomā, studējot Lisabonas Universitātē (Portugāle) Erasmus+ studentu apmaiņas programmas ietvaros.

Pāvelam ir raksturīga iedziļināšanās ikvienā juridiska rakstura jautājumā, cenšoties vispusīgi apsvērt iespējamos risinājumus un izstrādāt klienta interesēm atbilstošāko rīcības modeli.

 

Prakses jomas
 • Krimināltiesības
 • Cilvēktiesības
 • Konstitucionālās tiesības

 


Darba pieredze
 • Kopš 2021.gada zvērināta advokāta palīgs
 • No 2019. gada līdz 2021.gadam jurists ZAB “Rode un Partneri”
 • No 2017. gada līdz 2019. gadam jurista palīgs ZAB “BDO Law”

 


Izglītība
 • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 2020
 • Studijas Erasmus+ studentu apmaiņas programmas ietvaros, Lisabonas Universitāte, 2019
 • Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 2018

 


Valodas
 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu

 


Publikācijas
 • Smans A., Jašniks P. Komentārs par Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKK-34/2022. Jurista Vārds, 04.04.2023. / Nr. 14/15 (1280/1281).
 • Jašniks P. Valsts atbildība par nepamatotu mantas arestu kriminālprocesā. Jurista Vārds, 23.03.2021. / Nr. 12 (1174).

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv