lv en ru

Jaunumi

Publicēts K.Stradas-Rozenbergas raksts “Kas ir nevainīguma prezumpcija un ko tā paredz”

06.11.2019.

Nevainīguma prezumpcija tiek uzskatīta par vienu no kriminālprocesa pamatprincipiem, kura nepieciešamība ir vispārpieņemta. Bieži vien šis princips tiek uztverts kā pašsaprotams, tai pašā laikā tā dziļāka analīze nereti izpaliek. Šis ir viens no konstitucionāla līmeņa kriminālprocesa funkcionēšanas principiem, kura tiesiskais regulējums ietverts gan konstitūcijās, gan dažādos starptautiskos un Eiropas Savienības cilvēktiesību dokumentos, gan nacionālajos likumos. Tomēr šī principa izpratnes un būtības skaidrojumā joprojām vērojama nevienprātība, diskusijas un problemātika, kuras izpētei arī veltīts mūsu biroja kolēģes zvērinātas advokātes Kristīnes Stradas- Rozenbergas raksts “Jurista Vārds” 2019.gada 6.augusta izdevumā.

https://juristavards.lv/doc/275067-kas-ir-nevainiguma-prezumpcija-un-ko-ta-paredz/

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv