lv en ru

Jaunumi

Publicēts Reiņa Grandāna raksts “Civillikuma 1620.panta pirmajā daļā paredzētais atsavinātāja apgalvojums, ka lietai ir zināmas īpašības”

17.11.2020.

Mūsu biroja kolēģis zvērināta advokāta palīgs Reinis Grandāns ir veicis padziļinātu izpēti jautājumā par Civillikuma normu, kurā noteikts, ka “atsavinātājam, kas ļaunā nolūkā noklusējis vai apslēpis viņam zināmos lietas trūkumus vai noteikti apgalvojis, ka tai ir zināmas īpašības, jāatlīdzina ieguvējam visi zaudējumi”. Rakstā aplūkota aktuālā tiesu prakse šīs normas piemērošanā, tiesību doktrīnas atziņas, kā arī normas vēsturiskā izcelsme.

https://juristavards.lv/doc/277610-civillikuma-1620-panta-pirmaja-dala-paredzetais-atsavinataja-apgalvojums-ka-lietai-ir-zinamas-ipasibas/

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv